دستگاه‌های تقویت کننده آنتن موبایل

دستگاه تقویت آنتن موبایل بنفش

5,499,000 تومان

دستگاه تقویت آنتن دوباند سپید

7,499,000 تومان

دستگاه تقویت آنتن سه‌باند سپید

9,199,000 تومان

دستگاه تقویت آنتن دوباند طلایی

8,499,000 تومان

دستگاه تقویت موبایل آبی آسمانی

3,999,000 تومان

تقویت کننده آنتن حرفه‌ای طلایی

34,999,000 تومان

تقویت موبایل تک باند نیمه صنعتی مدل تیره

39,999,000 تومان

تقویت موبایل دو باند نیمه صنعتی مدل تیره

54,999,000 تومان

دستگاه‌های تقویت کننده آنتن موبایل

پکیج بنفش

پکیج تقویت کننده آنتن موبایل مدل بنفش
ناموجود تومان
 • دستگاه Dual Band Purple
 • آنتن Super Logarithm
 • آنتن Ultra Panel
محبوب

پکیج سپید دوباند

پکیج تقویت آنتن موبایل سپید دوباند
9,999,000 تومان
 • دستگاه Dual Band White
 • آنتن Super Logarithm
 • آنتن Ultra Panel
محبوب

پکیج طلایی

پکیج تقویت آنتن موبایل طلایی
8,999,000 تومان
 • دستگاه Dual Band Purple
 • آنتن Super Logarithm
 • آنتن Ultra Panel
محبوب

پکیج سپید سه‌باند

پکیج تقویت آنتن موبایل سپید سه‌باند
11,499,000 تومان
 • دستگاه Tri Band White
 • آنتن Super Logarithm
 • آنتن Ultra Panel
محبوب

آنتن پنلی مدل Ultra Panel Antenna

749,000 تومان

آنتن قارچی مدل Celling Antenna

699,000 تومان

آنتن سوپر لوگاریتم

1,599,000 تومان